Home

Allmän värnplikt argumenterande text

Nyligen skrev jag en argumenterande text som en del av kursen i teoretisk filosofi, om varför allmän värnplikt inte borde införas. Uppgiften var att försvara två argument för tesen, och bemöta två motargument mot tesen. Eftersom uppgiften redan är färdigbedömd tänkte jag dela den här, så kan den bemötas om någon känner för det Regeringen återinför värnplikten 1 juli - och har en klar majoritet i riksdagen med sig. Men det finns också de som ställer sig emot. Här ger två tydliga företrädare för de två sidorna sina argument

I den här texten tänker jag förklara varför värnplikt är en dålig idé. Det finns en massa anständiga argument för värnplikt, varav det kanske smidigaste av uppenbara skäl är att militären faktiskt fungerade förr. Det faktum att något var bättre förr betyder dock inte att det var bra och att nuvarande system är dåligt betyde Min bror låg i lumpen år 2009-2010, det var sista årskullen av killar och tjejer som gjorde allmän värnplikt i Sverige. När allmän värnplikt avskaffades år 2010 var det slutet på en drygt 100 år lång epok av folkförsvar. Man ansåg att detta inte var nödvändigt för vårt land, utan ett slöseri med resurser och pengar

Oscar Matti: Argumenterande uppsats mot värnplikt

 1. Dessutom rymmer värnplikten dolda samhällskostnader genom upjutet förvärvsarbete, vilket aldrig brukar vägas in kalkylerna. Argumentet att ungdomar behöver lära sig passa tider, ta ansvar, jobba i grupp och umgås över klass- och kulturgränser är behjärtansvärt, men det kan inte vara Försvarsmaktens jobb att på ett år fixa vad familj och skola har haft en hel uppväxt på sig.
 2. Värnplikt i Sverige infördes 1901 och är tillsammans med civilplikt och allmän tjänsteplikt en del av totalförsvarsplikten.Den 16 juni 2009 fattades beslut om att låta värnplikten i Sverige vila i fredstid, vilket trädde i kraft den 1 juli 2010. [1] Den 2 mars 2017 meddelades att värnplikten återinförs från och med 1 juli 2017
 3. Efter att ha varit vilande sedan 2010 återupptogs en del av värnplikten 2014, då redan krigsplacerade kunde kallas till repetitionsutbildningar. Från 2018 utökades värnplikten och nu mönstras årligen ett stort antal 18-åriga män och..
 4. Steg 6. Texten När du nu har skrivit din argumenterande text är det dags att förbättra den. Läs följande tips och rätta din text om det behövs. Den argumenterande texten ska vara klar och lättöverskådlig. Använd styckeindelning för att förtydliga textens struktur och lyfta fram dina starka argument
 5. svenska-uppgift inom argumneterande texter. En sak jag skulleupatta omnågon hjälper mig med är att kolla om

DEBATT. Sverige avskaffade värnplikten 2010. Men det yrkesförsvar som skulle ta vid tycks ha svårt att både attrahera och behålla sin personal, visar en granskning som SvD publicerar i dag. Hur ska problemen med yrkesförsvaret lösas? Eller är det bättre att återinföra allmän värnplikt? Vad tycker du? Så tyckte läsarna Fördelarna med återinförandet av värnplikt väger över. Ett folkligt förankrat försvar är värt att värna om, skriver Asal Gohari och Dabin Zarar Hej, jag ska hålla ett argumenterande tal i svenska där min svenska lärare har sagt att man själv får välja ämne. Jag vet inte vad jag ska ha för ämne... Jag vill helst ha ett argumenterande tal om något ämne som inte är så jättevanligt, något intressant och kanske annorlunda (helst inte ämnen som skoluniform, abortfrågan etc... då dessa är vad majoritet av klassen kommer.

För och mot: Värnplikt i Sverige - en bra idé

 1. En värnplikt och allmän mönstring betyder ingalunda att man behöver ha det utbildningstvång med rättsliga påföljder som förut förelåg avseende värnplikten, Denna text anger att Riksdagen lade vissa förbehåll för att fatta beslutet att göra värnplikten vilande. Därför argumenterar jag emot tvånget
 2. Är du för eller emot allmän värnplikt ? på egen hand startat en insamling till människor på flykt där jag samlat in 92 000 kr. Jag har skrivit en lång argumenterande text som numera RFSL använder sig av som material för att påverka andra länder att godkänna samkönade adoptioner
 3. En argumenterande text där eleven menar att man inte ska sänka rösträttsåldern. riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och i folkomröstningar .1901 infördes allmän rösträtt för män över 24 år, 1924 fick män som inte genomgått värnplikt rösträtt. 1945 sänktes röståldern till 21 år,.
 4. Va inte den som argumenterar för att få handla på systembolaget när man är 18 bara. För jävla många som kör den som sitt argumenterade tal, och man ser att lärare är rätt trötta på att höra den flera gånger när elever ska hålla argumenterande tal

Tanken att staten har rätt att tvinga unga människor att stå till förfogande 24 timmar om dygnet i månader i sträck för att göra något de kanske inte vill är en fostran i lydnad och. Värnpliktsrådet vill att kvinnlig värnplikt införs redan i nästa års försvarsbeslut. För att understryka kravet presenterar rådet nya argument. Dessa bygger på statistik och siffror snarare än på känslor och tyckande som tidigare ofta färgat debatten Jag gick en kurs i retorik och har mitt argumenterande tal (3 min) nedskrivet med rapport kring talets olika delar om du vill se. Fick VG i den kursen. Mitt tal är rätt så basic men handlar dock om löpträning så det får ju ses som personligt Värnplikten återinförs i Sverige och redan i juli kallas 13 000 ungdomar till mönstring. Det beslutade regeringen i dag. - Ska vi ha fulla och övade krigsförband så måste det frivilliga. Allmän värnplikt infördes år 1901, överlevde två världskrig och det kalla krig som följde. Idag har behovet av militär beredskap och förmåga till internationella insatser ändrats. Efter 109 års obruten tjänst blev det dags för värnplikten att mucka

Därför är värnplikt en dålig idé - Ambjörn Hedblo

 1. allmän värnplikt, och hur starka är argumenten? Idag är det ett faktum att röster kan skönjas lite här och där propagerande att allmän värnplikt med tillhörande lagstiftning skall, om inte avskaffas, så i alla fall förändras radikalt. T.ex. framförde folkpartisten och riksdagsledamoten Nina Larsson via Folk oc
 2. 231/109/46 och 299/154/50 Två argumenterande texter: militärbas i Falun? 1112/450/55 Nej till allmän värnplikt - vi lever i en demokrati! Fakta: Debattartikel Fjärde stycket (ur kunskarav) Litteraturvetenskapliga begrepp (grund) 2874/1157/35-Aleksandr Pusjkin 3339/1268/52-Jonathan Swif
 3. 1. Fattigdom går inte att förbjuda. Människor tigger för att de är fattiga eller utsatta. Att förbjuda tiggeri är bara att förbjuda symtomen, inte orsakerna bakom dem. Men fattigdom går inte att bara förbjuda och sedan låtsas som att den inte finns.. Motargument: Samma argument kan anföras vad gäller prostitution - sexköplagen förbjuder symptomen men riktar inte in sig på.
 4. Försvaret blir sämre med allmän värnplikt Debattören: Med högre lön och stärkta villkor får vi bättre kollegor Publicerad: 02 mars 2017 kl. 14.45 Uppdaterad: 02 mars 2017 kl. 15.3

Svensk försvarspolitik: Allmän värnplikt och Nato

 1. Värnplikt eller militärtjänst är en skyldighet att tjänstgöra i ett lands krigsmakt.Den är oftast begränsad till män av en viss ålder som är medborgare i landet, men kan även omfatta personer med exempelvis uppehållstillstånd, och i ett fåtal länder kvinnor. Kännetecknande för värnplikt är att soldater rekryteras obligatoriskt med hot om böter, fängelsestraff eller.
 2. hatt. Man måste självklart inte välja något av dessa. För alla ämnen gäller att man kan vara för eller emot
 3. ister, Allan Widman (FP), sedermera ordförande i riksdagens försvarsutskott, och Staffan Danielsson (C) för avskaffandet av den allmänna värnplikten
 4. Allmän, och obligatorisk, värnplikt i Sverige? - en debattartikel åk 9 Det diskuteras i Sverige idag om att återinföra allmän värnplikt 2019. Inget är bestämt ännu och mycket återstår innan det finns ett färdigt förslag om vilka som ska göra värnplikt och hur utbildningen skulle kunna se ut

Militärforskaren: Därför behöver vi återinföra värnplikte

 1. Allmän värnplikt stärker försvaret och ökar tilliten i samhället. Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna
 2. Allmän värnplikt fostrar arbetarklassens ungdom i vapenlära, vilket är bra när revolutionen kommer och de skall kasta av sig kapitalisternas bojor. Det är dessutom bra eftersom värnpliktiga soldater kommer ha svårare att skjuta strejkande arbetare än legoknektar
 3. Allmän värnplikt är inte rätt väg att gå. Det var 2010 som värnplikten upphörde att gälla. Beslutet fattades med anledning av att hotbilden mot Sverige såg annorlunda ut då än i dag.
 4. Allmän värnplikt ger sociala fördelar Den regering som tillträder efter valet i höst bör, oavsett om den leds av Fredrik Reinfeldt eller Stefan Löfven, återinföra en allmän värnplikt för både män och kvinnor ; DEBATT. Förslaget om allmän värnplikt är dåligt för Sverige
 5. Du kan skriva en argumenterande text med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp (argumenterande text), språkliga normer och strukturer. Din huvudtanke/tes och huvudargument är tydligt presenterade. Dina argument och motargument är till viss del förtydligade och utvecklade

Ingen har kunnat argumentera för hur en värnplikt bara för män gör Finlands försvarsförmåga bättre. I den finska militärtjänstens framtid pågår fortfarande och en parlamentarisk kommitté utreder utvecklandet av den allmänna värnplikten. Debatten verkar ändå gå runt i c... En obundet liberalt borgerlig tidning Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska händelse uppmanade generalförsamlingen alla medlemsstater att offentliggöra förklaringens text och att göra den spridd, känd, läst och förstådd framför allt i skolor och andra undervisningsinstitutioner utan hänsyn till olika länders eller regioners politiska förhållanden iFokus är ett nätverk av intressesajter om allt mellan himmel och jor

Argumenterande text<br />En argumenterande text ska påverka och övertyga läsarna, få dem med sig i en viss fråga. <br />En tydlig tes och strukturerade argument höjer trovärdigheten och möjligheten att påverka.<br /> 8

Varje argumenterande texter innehåller två saker som måste finnas för att texten ska vara argumenterande: tes och argument. En tes är ett påstående; alltså en åsikt, t.ex. vi bör äta något nu. En lärobok ger en allmän förståelse medan uppslagsböcker ger kortare generella förklaringar Den liberala gruppen Reformföreningen kämpade också för allmän rösträtt. I sitt program från 1880 kräver Reformföreningen allmän rösträtt, men bara för män. Fosterländska förbundet var mer konservativt och argumenterade mot att utöka rösträtten så att fler skulle kunna delta i det demokratiska arbetet arméchef, skriver i debatten om den allmänna värnplikten 1974 att det är en i första hand ideologisk fråga som kräver uppoffringar av varje individ, samtidigt som det är en rättighet för denne att ta del av militär utbildning (1974, s. 9-12). I Allmän värnplikt: fakta och synpunkte När man läser en text (t.ex. en argumenterande text) tittar man direkt efter vad skribenten vill säga. Är texten välskriven brukar man kunna se idén genomgående i hela texten. Vanligt-vis ser man idén direkt i rubriken t.ex. Låt naturen leva! En annan fråga är vilken språkli

En argumenterande text ska inledas med en tes, där läsaren direkt får veta vad din artikel handlar om. I tesen förklarar du din ståndpunkt i frågan du valt att skriva om. Du kommer nu att ägna hela texten åt att övertyga läsaren att du har rätt. 2. Argument för. Känsloargument Allmän värnplikt År 1901 när indelningsverket avskaffades infördes i stället ett system allmän värnplikt. De första värnpliktiga i det nya systemet ryckte in våren 1902. De allra flesta av de inskrivna rekryterna tilldelades till armén. År 1902 tilldelades armén ca: 28.600 värnpliktiga och flottan 1.900

Värnplikt i Sverige - Wikipedi

FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) publicerar så kallade allmänna kommentarer, om hur olika artiklar och teman i barnkonventionen ska tolkas. Hittills har barnrättskommittén publicerat 23 allmänna kommentarer på olika teman. Barnombudsmannen har översatt dem till svenska Nils Sköld. Värnplikt och Folkförsvar. 1974. Carl Björeman: I nummer 1:1974 av serien Försvar i Nutid argumenterar Nils Sköld för att Sverige skall ha ett territoriellt folkförsvar, byggt på allmän värnplikt. Saken är aktuell också i våra dagar. Ytterst är frågan ekonomisk. Det gäller avvägningen inom försvarsbudgeten 1935I Versaillesfreden efter första världskriget hade Tyskland tvingats till militär nedrustning. Det tyska försvaret hade begränsats till ett riksvärn med högst 100 000 man, en flotta med högst 15 000 man och inget flygvapen.Den 16 mars 1935 förklarade Hitler att Versaillesfördragets nedrustningsavtal inte längre gällde. Nu infördes istället en lag om allmän värnplikt oc

Värnplikt - Försvarsmakte

INSÄNDARE. För att få ordning på den misslyckade integrationen måste staten återskapa en gemensam mötesplats. Tvinga alla unga att göra värnplikt, skriver Wolfgang Jedliczka Sverige införde allmän värnplikt 1901 då det gamla indelningsverket avskaffades. Den allmänna värnplikten gällde sedan till den 1 juli 2010 då den ersattes av en frivillig grundläggande. Här kommer en analys av texten vi läste på lektionen för ett par veckor sedan. Använd den för att se hur du kan strukturera dina egna texter på ett liknande sätt. Mina kommentarer har röd text. Texttyp: debattartikel, argumenterande text. Målgrupp: Vuxna, föräldrar, skolpersonal, politiker Majoritet i Riksdagen för Allmän värnplikt. Nyhetstext Värnplikt. Intressanta texter, Svenska 2. Utredande och sammanställande text. May 25, 2015 anders. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande text Sv 2, 15. Sammanställning Svenska Utredande. Sa13b, Svenska 2. Enkät, Osbeckgymnasiet

varandra för sedan ta ställning. Produkt Insändare, debattartikel, reflektioner kring naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnen Struktu Välkommen tillbaka efter praktiken. Hoppas att allt varit bra. Imorgon tisdag syns vi här på skolan igen - vad roligt! Ni har varit saknade. Imorgon ska vi göra två saker: Alfred Nobel och Nobelpriset 2016 Att argumentera - skriv en argumenterande text - valfritt ämne. Din uppgift den här veckan är att skriva en argumenterande

Där handlar det om kärlek å ena sidan och plikt å andra sidan. Nu är uppgiften att skriva en utredande text om vi ska ha allmän värnplikt eller inte. Ni ska alltså inte argumentera för det ena eller det andra, utan ni ska reda ut och belysa frågan utifrån olika perspektiv Skriv en text på ungefär 200 ord om valfritt ämne. Det kan vara en berättande text (saga, novell, en anekdot, ett minne), en instruerande, informerande eller argumenterande text. Skriv i Google Drive. I kommentarsfältet beskriver du vilka satsdelar du använder, samt några exempel på huvudsats, bisats, inskjuten sats och nominalfras

Argumenterande text (Svenska/Gymnasium) - Pluggakute

Hej i en argumenterande text består av. 1. rubrik 2. inledning 3. källan ska bakas in i texten. 4. tes alltså din åsikt. 5. För argument och mot argument ska man vävas in tillsammans När man argumeterar då ska man börja på för det första, för det andra, för det tredj Argumenterande text Dödsstraff 4 röster. 4491 visningar uppladdat: 2019-11-04. Olle Norling. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Ska stater I regeringskansliets allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Om Fixa texten, andra upplagan. Med Fixa texten får eleverna lära sig att identifiera ett stort antal genrer och förbereds inför det nationella provet i årskurs 9.Den omarbetade upplagan har utökats med flera nya genrer som till exempel argumenterande tal och laborationsrapporter Med allmän värnplikt breddas också rekryteringsbasen för framtidens försvar på ett för alla positivt sätt. Värnplikten skulle kunna fungera som en påminnelse för alla unga som växer upp i Sverige om att de bär ett gemensamt ansvar för vårt land och vår demokrati, oavsett klass, kön, bakgrund och intresse Värnplikten var från 1901 ett sätt för den svenska staten att forma, fostra och utbilda majoriteten av nationens män. Alla män skulle lära sig att tjäna nationen oavsett klasstillhörighet eller var i landet de kom ifrån. Den allmänna värnplikten har däremot aldrig varit för alla och den har i själva verket aldrig varit allmän eftersom den enbart omfattat män

Allmänna frågor Resursbanken Uppgift 2: Argumenterande tal Då är det dags för en första muntliga uppgift och det är en argumentation kopplad till essän. Förutsättningarna är som följer: Till nästa termin Du ska argumentera för en av källorna, som du känner ska vara kvar Militär grundutbildning är vägen in i Försvarsmakten och är en unik möjlighet att få en värdefull utbildning. Utbildningen är helt kostnadsfri och du får till och med ersättnin Riksdagsbeslutet om allmän folkskola anses ha haft stor betydelse för Sveriges snabba industriella utveckling och för den svenska demokratin. Stora delar av folket får nu lära sig läsa och skriva - men många romer och samer saknar möjlighet att gå i skolan

Bör Sverige återinföra allmän värnplikt? Sv

Monarki, känns ganska aktuellt nu också med det där fjolliga bröllopet på intågande.Vill du få till en bra text så tänkt efter och ta ett ämne som du faktiskt bryr dig om. Blir alltid bättre när man har en åsikt, och inte låtsas ha en åsikt Vi använder tillfälliga cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Några cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt Militär grundutbildning med totalförsvarsplikt innebär att alla svenska medborgare, både män och kvinnor, behöver bidra till landets försvar vid behov. För dig som fyller 18 år kan det innebära en militär grundutbildning Den allmänna värnplikt som nu upphör har sina rötter i 1800-talets Sverige men i modern form tillkom den 1901. Men redan före medeltiden fanns system för att mobilsera ett försvar

Värnplikt är bättre - Upsala Nya Tidnin

3.1 Argumenterande text Skolverket tar, genom det centrala innehållet i Svenska 1 för gymnasiet, fasta på att eleverna ska arbeta med framställning av argumenterande texter. Det ska även ingå argumentationstek-nik i undervisningen (Skolverket 2011a). En argumenterande text är kommunikativ och ha När man läser en text (t.ex. en argumenterande text) tittar man direkt efter vad skribenten vill säga. Är texten välskriven brukar man kunna se idén genomgående i hela texten. Vanligt-vis ser man idén direkt i rubriken t.ex. Låt naturen leva! En annan fråga är vilken språkli Milton Friedman - salig i åminne - ansåg personligen att det främsta han åstadkom under sin livstid var avskaffandet av den allmänna värnplikten i USA. I beaktandet av hans många andra bedrifter (vissa kanske tror att jag här åsyftar Chockdoktrinen, men nej) kan detta uttalande tyckas tämligen förvånande - men det är egentligen fullt naturlig I svenskan har vi läst, skrivit och givit varandra respons på argumenterande texter. Vi har även gått igenom texttypens speciella struktur och språkliga drag

Välkommen tillbaka efter praktiken. Hoppas att allt varit bra. Vi ska fortsätta att argumentera så här sista veckorna på terminen. Din uppgift är att skriva en argumenterande text, där du skriver om ett ämne som du väljer själv. Välj något du själv brinner för /tycker är intressant. Du kan välja att argumentera för eller mo Argumenterande tal mot dödsstraff Kommentera arbete Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Så står det i den Allmänna förklaringen som antogs av FN den 10 och om du läser Bibeln ser du ej en sån text men i gamla testament fanns och när Jesus kom försätte han med gamla textemneten men. argumenterande (subjektiva): insändare, debattartikel, diskussion, krönika, blogginlägg; responser (subjektiva): recension av bok/film etc, personlig åsikt av text, tolkning av text och budskap . Till detta tillkommer det vidgade textbegreppet, som består av film, bild och muntligt berättande

Tips på ämnen för argumenterande tal? (Svenska/Gymnasium

Allmän Vårdplikt Nu. 16 likes. Denna sida skapades för att ge utrymme åt mina tankar om en Allmän Vårdplikt Nu. Jag kommer att fila på min idé när jag.. Genomgång Argumenterande text, Fult (allmän åsikt att det är töntigt) Minskat användande. Tas inte på allvar (svårt att stävja regelbrott) Obekväma (tappar fokus i trafiken) Cykelhjälm - en bra lag! Igår var jag ute och cyklade, utan hjälm Efter Kalla kriget har man på många håll i Europa bytt ut värnplikten mot frivilligbaserad verksamhet och yrkesarméer. Under de senaste åren har till exempel Tyskland avskaffat värnplikten.

Wiseman's Wisdoms: Värnplikt igen - ja eller nej

När du skriver argumenterande så är det bra att följa denna struktur: Inledning: Här leder du in läsaren i ämnet. Ett bra sätt är att skriva något allmänt om det du tänker ta upp. Om du t.ex. ska argumentera för att alla borde få åka buss gratis i en stad kan du börja med att prata om att vi alla måste hjälpas åt fö Hänvisningen i texten görs med enbart kapitelförfattarens (-nas) efternamn, utgivningsår och sidhänvisning. Att källan är ett kapitel eller en del i en bok ska framgå av referenslistan. Webbsidor. Uppge upphovsman, år webbsidan uppdaterades samt eventuellt sidnummer (sidnummer saknas oftast för webbsidor) Vi har övat på att skriva argumenterande text på svenskan och jag blev precis klar med min så jag tänkte dela med mig av den här på bloggen för det är lite likt ett how to think-inlägg En internetfri kväll i veckan Nu är vi här igen, denna oändliga diskussion om cybervärldens påverkan på oss som människor. Är det verkligen bra för oss och hur långt ska vi låta det gå Några allmänna tips, råd och idéer? Tack på förhand! 2009-04-09 14:27 . absolut Medlem. Offline. Registrerad: 2008-12-09 Inlägg: 43. Re: Argumenterade text om otrohet. Argument för otrohet: Om man lever i ett dåligt förhållande bör man ha rätt till att söka kärlek och upattning på annat håll Serien ger stöd till lärare som undervisar elever med skiftande skolbakgrund och språk- och ämneskunskaper. Oberoende av elevgruppens sammansättning ger materialet läraren handfast vägledning och exempel på hur arbetet kan struktureras och genomföras med fokus på både ämnes- och språkutveckling i enlighet med Lgr 11

Är du för eller emot allmän värnplikt ? - Försvarspolitik

Eftersom lagförslaget syftar att införa värnplikt för samtliga svenska medborgare är frågan om införandet av lagen skulle innebära att människor förlorar känslan av att de är lika mycket värd som andra individer. Om alla är tvungna att genomföra utbildningen, skulle samtliga medborgare behandlas sämre utan att någon för den delen behandlas sämre än någon annan Hej! Inlämning av argumenterande text: utskriven och klar ska den lämnas in när lektionen börjar 22/1. Alla instruktioner och exempel ligger redan på bloggen. Marina och Pernill Seko välkomnar allmän värnplikt. Det är innebörden i förbundets svar på en remiss om försvarets framtida personalförsörjning. Ett av förslagen i remissen är att införa allmän värnplikt för kvinnor och män

Den allmänna värnplikten har däremot aldrig varit för alla och den har i själva verket aldrig varit allmän eftersom den enbart omfattat män. Texten är skriven av Armémuseum. Uppdaterad: 2017-01-20. Publicerad: 2011-10-04 Innehållsansvarig: Redaktionen. Relaterade sidor. Totalförsvarsplikt God morgon på er =D. Jag sitter i skolan och ska arbeta med en argumenterande text. och det går inte sådär jätte bra fattar inte hur jag ska göra, och min lärare har berättat det typ 1000 gånger men jag fattar fortfarande inte :( så jag tänkte att jag skulle söka upp min ändra svenska lärare, jag brukar iallafall fatta vad jag ska göra när hon talar om det för mig :P Haha det. Förra läsåret genomfördes ett arbetsområde i kemi i de flesta klasser i år 8. Eleverna skulle skriva en argumenterande text kring något som rörde matens kemi. I år ville den kemilärare som var med då upprepa arbetet, och en annan lärare ville vara med också. Vi träffades för att planera och kom överens om at Erfarenheterna 1915 skulle visa sig vara en förövning till de långt värre fasor som 1916 innebar.Den 27 januari infördes i Storbritannien allmän värnplikt; kriget förutsatte allmän mobilisering. På tysk sida hade man av förlustsiffrorna 1915 dragit slutsatsen att det var möjligt att få motståndarna att förblöda Var noga med att välja en klart argumenterande artikel och inte en informerande eller refererande artikel. Skriv ut artikeln så att du kan stryka under tes, argument m.m. Ta fram ett anteckningsblock eller öppna ett ordbehandlingsprogram i datorn och för anteckningar över ditt fortsatta arbete med texten

Sänk inte rösträttsåldern Argumenterande text - Studienet

Skriva referenser. Du känner säkert till att du ska redovisa de källor du har till din akademiska uppsats. När du gör det visar du att du har tagit del av relevant forskning inom ditt område, du ger dina läsare möjlighet att studera ditt ämne närmare och du minimerar risken att plagiera någon annan Argumenterande uppsats, any topics? 15 Apr 2010, 01:14 4601 0 18. Snack Skola; Jobb; orginalitetftw. 15 Apr 2010, 01:14. Låt oss hålla det enkelt och så lätt som möjligt (sett nån fågelhjärna eller två här); Skola --> Svenska --> Uppgift --> Argumentation --> Brainfreeze. Alltså, några. LIBRIS sökning: Värnplikt : Träfflista för sökning Värnplikt : Sökning: Värnplikt När du skriver en resonerande text kan du tänka dig lite som en tennismatch där du har ett ämne som du skjuter fram och tillbaka som en tennisboll. Till skillnad mot en argumenterande text där du ska ta ställning för eller emot någonting ska du i en resonerande text belysa ett ämne ur olika perspektiv

Några tips på bra ämnen för ett argumenterande tal till en

Tryckfrihet och yttrandefrihet. Vad krävs för att vi ska ha demokrati? Om du inte får kritisera de som har makten i landet, då är det svårt att skapa opinion, argumentera för en annan politisk uppfattning eller arbeta för att förändra samhället Argumentation Ett argument är ett skäl, en anledning till att man har en viss åsikt. Det talar om varför man tycker som man gör.Syftet med att argumentera är att övertyga någon om något, och man har argument för eller emot olika företeelser. När du ska framföra ett argumenterande tal eller skriva en argumenterande text behöver du tänka igenom syftet med argumentationen - vad du. Allmänna skrivtips Det finns vissa tips som är bra att tänka på, oavsett vilken typ av text man skriver. Det gäller både struktur, innehåll och språkbruk. Nedan följer några av de viktigaste sakerna att tänka på, och även en del exempel. Sist i texten finns en checklista som är bra att titta på när du [ På allmän kurs på gymnasieniv kommenterar, argumenterar, sammanfattar etc. - Hållit en muntlig redovisning där kursdeltagaren berättar, kommenterar, argumenterar, - Skrivit ett antal texter, även av formell karaktär, där kursdeltagaren med god struktur argumenterar, värderar,. Beväringsinrättningen och allmän värnplikt Ändrad: 2017-10-29 Allmänna värnplikten avskaffas Ändrad: 2016-12-02 1885 års värnpliktslag Ändrad: 2017-08-27 Inskrivningsbok för värnpliktiga i beväringen, 1892 Ändrad: 2017-08-27 Inskrivningsbok för värnpliktiga i hären, 1907 Ändrad: 2017-03-06 Inskrivningsbok för värnpliktiga i hären, 1940 Ändrad: 2017-08-27 Militära.

Värnplikt dödar SVT Nyhete

Allmän värnplikt sen vikingatiden Historia. Gutalagen som nedtecknades omkring 1220 har en bestämmelse om vakthållning som vi inte vet hur långt tillbaka i tiden den sträcker sig men den var åtminstone i kraft hela medeltiden igenom: /text och foto Bernt Enderborg Argumenterande tal: Rökning dödar - Svenska A - Studienet.se Förbjud rökning på offentliga platser | Argumenterande text Argumenterande text by Erica Lövsted Start studying Precis 4, text 3. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Nya argument för kvinnlig värnplikt Sv

Värnplikten återinförd i Sverige - 13 000 unga ska mönstra

 • Bada i pattaya.
 • Vad är silverkusten.
 • Gmu längd.
 • Prislista grävmaskin.
 • Väder ronneby smhi.
 • Höghastighetståg stockholm göteborg.
 • Bussresor till tyskland från malmö.
 • Conrad ricamora.
 • Lebenserwartung bei syringomyelie.
 • Uthyres bromma.
 • Gtx 1070 performance comparison.
 • Whipple's disease.
 • Blåsenhus karta.
 • Windows fotogalleri download free.
 • High school musical 3 stream.
 • Gratis i skolan.
 • Fiberkartan pts.
 • Bästa grekiska ön.
 • Familjen annorlunda cotino.
 • Secondary transport.
 • Lekställning inomhus.
 • Ägg cancer.
 • Microdermal piercing verwijderen.
 • Gary owen emilio owen.
 • Otf knives international shipping.
 • Brl jönköping öppettider.
 • Hund gör utfall mot barn.
 • Babya bromma.
 • Adtv casino tanzschule gmbh wesel.
 • Båt stockholm sl.
 • Volleyball tips.
 • Blockpolitik definition.
 • Unesco salamanca.
 • Nederlandse ambassade kopenhagen paspoort.
 • Beurer bf 800 test.
 • Väggalmanacka 2018 köpa.
 • Japan racing fälgar.
 • Spädbarnsdödlighet orsaker.
 • Tove alexandersson längd vikt.
 • Clash of clans ausmalbilder gratis.
 • Dyatlov mysteriet.