Home

Personhenførbare oplysninger

Hvad er personoplysninger? - Datatilsyne

Det gælder f.eks. oplysninger af rent objektiv karakter, såsom oplysninger om udstedelse af pas, kørekort, jagttegn osv. Pseudonymisering og anonymisering af personoplysninger Selv om oplysninger som et navn eller en adresse er erstattet af en kode, som for eksempel AB123, er det stadig en personoplysning, hvis koden kan føres tilbage til den oprindelige personoplysning Visse persondata karakteriseres som almindelige personoplysninger, mens andre falder under kategorien følsomme oplysninger eller persondata. Konkrete eksempler på persondata. Persondata eller personoplysninger, når det gælder den nye persondataforordning og GDPR, kan kort beskrives som såkaldte personhenførbare data Personhenførbare oplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger f.eks. ved at indsende en ide eller tilmelde dig nyhedsbrevet

Dontt kuglepen fra Senator | DONTT

Persondata og personoplysninger er personhenførbare dat

Personhenførbare oplysninger

 1. Bortskaffelse af papirer med personhenførbare oplysninger. Hvis du har behov for at komme af med fortrolige papirer har du tre muligheder: Du sørger selv for at makulere de fortrolige papirer. Makuleringen skal foretages på et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, jævnfør nedenstående
 2. Hvad er følsomme oplysninger? Hvordan en virksomhed skal behandle medarbejderes og kunders personoplysninger, afhænger af oplysningstypen. Jo mere følsom en oplysning, der er tale om, jo strengere er kravene til virksomhedens håndtering af persondata i henhold til persondataforordringen
 3. Visse oplysninger anses som følsomme oplysninger. Det kan fx være at en anden person lider af en bestemt sygdom, eller at en anden person har en bestemt politisk overbevisning. Du må normalt kun offentliggøre den slags oplysninger, hvis du har et klart og tydeligt samtykke fra den person, som oplysningerne vedrører, eller hvis oplysningerne tidligere er blevet offentliggjort af personen selv

Betydningen af Personhenførbare oplysninger i Googles

Millioner af personhenførbare data er frit tilgængelige

9.1.16.2. Indhentning af oplysninger Efter forvaltningslovens § 32 må den, der virker inden for den offentlige forvaltning, ikke i den forbindelse skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver. Der gælder et tilsvarende ulovbestemt forbud mod at skaffe sig ikke-fortrolige oplysninger Anonyme oplysninger er ikke personoplysninger Persondataloven gælder kun for behandling af personoplysninger, hvilket er oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en bestemt fysisk person. Det betyder modsat, at loven ikke gælder for oplysninger, der ikke falder ind under definitionen af en personoplysning personhenførbare oplysninger kommer til uvedkommendes kendskab. Afidentificerede data Danmarks Statistik anvender yderligere et begreb: afidentificerede data. De definerer det som data, hvor alle formelle identifikationsoplysninger som fx navn, cpr-nr., cvr-nr. og adresse er fjernet Flere oplysninger vil kunne stå under fl ere af kategorierne. SOCIALE FORHOLD OFFENTLIGT LIV Social status, civil status, omgangs-kreds, politisk eller religiøst tilhørs-forhold, kommunikations-meta data og interaktioner på sociale medier. FAMILIE Familiestruktur, søskende, børn

Personlige oplysninger: Fortrolige Patientdata

1. Oplysninger, vi kan henføre til dig som person 2. Ikke-personlige oplysninger Personhenførbare oplysninger Alle er velkomne til at besøge ewii.com og selvbetjening.ewii.com, men for at få det fulde udbytte af alle funktioner og tilbud er det i en række situationer nødvendigt, at du identificerer dig Personfølsomme oplysninger. Også mere korrekt kendt som følsomme oplysninger eller oplysninger af den særlige kategori. Men hvad er personfølsomme oplysninger overhoved? Hvad står der i GDPR? Og hvad med persondataloven? Hvad er definitionen på de følsomme personoplysninger? Og hvad med opbevaring af sådanne data? Det og meget mere kan du læse om i denne artikel. Personhenførbare oplysninger Vi indsamler aldrig personlige oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger, fx ved oprettelse af en brugerprofil på lex.dk eller ved tilmelding til vores nyhedsbrev. Alle oplysninger behandles fortroligt. Ikke-personlige oplysninger. Anmeldelsesskema til forskningsdat Ekspertgruppen anvender desuden en række data, hvori der ikke indgår personhenførbare oplysninger. Den fulde liste over data, som indgår i projektet, findes nedenfor under fanen Adgang til data, der anvendes i modelberegninger om COVID-19, hvor det også fremgår, hvilke muligheder man har som forsker for at få adgang til de data, der indgår projektet

Moderne Sofabord til Stuen i Planker | OBUZI

Personlige oplysninger: Fortrolige Patientdata

Personhenførbare oplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger f.eks. ved at registrere dig, tilmelde dig et nyhedsbrev, arrangement eller deltage i en undersøgelse m.v Personhenførbare data inkluderer mailadresse, fødselsdato, CV, nummerplade og mange andre oplysninger, der i lettere grad er personrelateret. Definitionen af kritisk personlige oplysninger er betydeligt mere opfattende, så virksomheder fremover skal være påpasselige med langt flere oplysninger Personhenførbare oplysninger videregives til tredjepart (MailChimp) og tredjeland (USA) i forbindelse med behandling af dine oplysninger. Vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering til et arrangement, nyhedsbrev, mailliste, smsliste, ved at deltage i en undersøgelse eller ved at give et bidrag til partiet

Personlige oplysninger forstås i denne persondatapolitik som personhenførbare oplysninger, der kan bruges til at identificere en person. Dette kan blandt andet være fornavn, efternavn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, ID nummer eller tilsvarende Doxing (fra engelsk dox, forkortelse af documents), eller doxxing, er fremfinding og offentliggørelse (typisk på Internettet) af personlige og personhenførbare oplysninger om en person.. De anvendte metoder til fremfinding kan omfatte søgning i offentligt tilgængelige databaser og sociale medier (som f.eks. Facebook), hacking og social engineering

personhenførbare oplysninger. I nogle tilfælde er gerningsmanden identificeret og måske straffet, i andre tilfælde har man en række oplys-ninger, identifikatorer, som f.eks. fingeraftryk og DNA-materiale, åben-lyst personhenførbare oplysninger, også selvom det endnu ikke er lyk-kedes at henføre oplysningerne til nogen bestemt person. Det begreb er ikke korrekt at bruge, for i teorien er det kun oplysninger om f.eks. race og etnisk oprindelse, politisk overbevisning og seksuelle forhold eller orientering, der hører under de personfølsomme oplysninger. Derfor er personoplysninger eller personhenførbare oplysninger de korrekte termer at bruge, når vi snakker GDPR generelt

Disse oplysninger er ikke personhenførbare. Danske Advokater genererer løbende statistiske informationer fra vores servere om bl.a. antal forespørgsler på de enkelte sider. Disse oplysninger giver ikke mulighed for at identificere individuelle brugere som enkeltpersoner Jeg har her til formiddag læst gårsdagens nyhedsbrev fra Kromann & Reumert, og fæstnede mig især ved indlægget om dynamiske IP adresser som personhenførbare, og dermed underlagt persondataloven. En nylig dom i Tyskland, og andre tidligere, fastslår at JA, under visse forhold kan den dynamiske IP adresse være direkte personhenførbar. Og dermed kan oplysninger om en konkret person. Personhenførbare data videresælges ikke til tredjepart, men fonden forbeholder sig retten til at kunne offentliggøre oplysninger om tildelt støtte og hvem der er modtagerne. Fonden behandler alle personhenførbare data i overensstemmelse med gældende persondataretlig regulering, herunder persondataloven og persondataforordningen (GDPR) Vi har email info@neurolog.nu, men denne er usikker og må ikke benyttes til personhenførbare oplysninger. Hvis du vælger at kontakte os via email, så angiv navn og fødselsdag, men ikke CPR-nummer. Herudover kan vi kontaktes via SMS 2462 3226, men der kan ikke ringes til dette nummer Registrering af personoplysninger og personhenførbare oplysninger er nødvendig for at kunne analysere, hvordan brugerne anvender www.juliegrenaa.dk's hjemmeside via Google Analytics og Squarespace Analytics. På www.juliegrenaa.dk indsamles ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om kunderne

Helle-sh - Asnæs Fysioterapi

Forbundsinstitutionerne mente derfor, at IP-adresser ikke var personhenførbare. EU-Domstolen fastslog, at det var tilstrækkeligt at anse de dynamiske IP-adresser for personhenførbare, hvis en tredjepart var i besiddelse af de oplysninger, som sammenlagt med oplysningerne, forbundsinstitutionerne var i besiddelse af, kunne gøre det muligt at identificere de besøgende Oplysninger, der indsamles eller modtages af Googles annonceringspartnere. De udvalgte partnere, som er angivet nedenfor, kan indsamle eller modtage ikke-personhenførbare oplysninger om din browser eller enhed, når du bruger Google-websites eller -apps

Personlige oplysninger defineres som oplysninger, der kan anvendes til identifikation af en person. Herunder, men ikke begrænset til: Fornavn, efternavn, køn, alder, e-mailadresse, privatadresse eller anden fysisk adresse, uanset om det er vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads, de vedrører Oplysninger om andre: Det er muligt at indtaste personlige oplysninger og relaterede oplysninger for andre personer på vores website. Hvis du opretter en personprofil på vegne af en anden gennem CSR.dk, kan du indtaste denne persons personoplysninger, hvis din konto indeholder disse rettigheder - AmPHI - alle oplysninger forbliver i systemet, men navne og CPR numre fjernes efter 6 måneder, således disse kun kan gendannes efter aftale med ledelsen.- PPJ - alle oplysninger forbliver i systemet, rettigheder styrer, hvem der har adgang til personhenførbare oplysninger- Enterpriseserver - alle oplysninger gemmes i systeme Personhenførbare oplysninger slettes eller anonymiseres, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring. 10. Påbegyndelse. Den 25. maj 2019. Søg efter: Kontaktoplysninger. Ankenævnet for Tekniske Installationer Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostru

Makulering af papirer med patienthenførbare oplysninger

Hvad er følsomme oplysninger? - ADVODA

Oplysninger, vi kan henføre til dig som person Ikke-personlige oplysninger . 1. Personhenførbare oplysninger. Vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger. Fx ved at registrere dig ,eller tilmelde dig Byggeklubben. eller deltage i en undersøgelse For førsteparts-cookies, der indsamler personhenførbare oplysninger, har politiet som dataansvarlig ansvaret for, at behandlingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. For tredjepartscookies, der indsamler personhenførbare oplysninger, er politiet enten den eneste dataansvarlige for behandlingen eller fælles dataansvarlig sammen med tjenesteudbyderen af en tredjeparts-cookie Personhenførbare oplysninger Informationer, der alene eller sammen med anden information, entydigt kan identificere et individ. Eksempler på personhenførbare oplysninger kan være navn, adresse, mailadresse eller telefonnummer. Personhenførbare oplysninger er defineret i EU-direktiv 95/46/EC Personhenførbare oplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn,.

Personhenførbare oplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger f.eks. ved at registrere dig. 1. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGE vil som led i fase 2 således ske en videregivelse af personhenførbare oplysninger om smittestatus og immunitetsstatus fra Statens Serum Institut til Styrelsen for Patientsikkerhed. Denne videregivelse vil ske gennem Sundhedsstyrelsen, der vil stå for integrationen mellem MiBA og appen. Det konkrete dataflow og setup skal afklares yderligere

Vi indsamler oplysninger om, hvordan du interagerer med hjemmesiden, herunder hvor ofte du besøger siden, og hvilke sider du kigger på. Det gør vi for at kunne optimere design, brugervenlighed og styrke effektiviteten af hjemmesiden. Derudover bruger vi oplysningerne til at give dig personaliseret indhold og udarbejde markedsanalyser Mailadressen og tlf. nummeret der angives på denne side benyttes alene ved funktionen 'Beskedservice'. Tilmelding og ændring af mailadresse og tlf. nummer vedrørende nyhedsmails m.m. skal ske under 'Tilmeldinger

Elforbrugere skal kunne swipe sig til grøn omstilling

Der lagres ingen personhenførbare oplysninger i vores cookies. Cookies, som vi bruger, indeholder bl.a. informationer om: Hvilke sider besøgende har besøgt og hvornår. Hvilken IP-adresse de besøgende har. Hvor i landet besøgende kommer fra. Hvilken sprog besøgende bruger. Hvilken browser og OS besøgende bruger Personhenførbare oplysninger sælges eller videregives aldrig til tredjepart. Vi registrerer persondata med det formål at kunne yde vore kunder og andre, der er interesseret i vores lejr, den bedst mulige service. Persondataene er nødvendige for at administrere din leje af vores lejr

Ofte stillede spørgsmål - Datatilsyne

Region Nordjylland skal føre en liste over alle forskningsaktiviteter, der benytter personhenførbare oplysninger om borgere og patienter, og hvor Region Nordjylland er dataansvarlig. Det gælder også brugen af biologisk materiale Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie. En cookie er en tekstfil, der sendes til din browser fra en web-server og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra Vi offentliggør muligvis oplysninger, der ikke er personhenførbare, og deler dem muligvis med partnere, herunder til kontrolformål. Vedligeholdelse af vores tjenester: Google bruger oplysninger til at sikre, at vores tjenester virker efter hensigten, f.eks. ved at spore nedbrud eller finde og rette fejl og andre problemer, som rapporteres til os Personhenførbare oplysninger. Personhenførbare oplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du aktivt selv har bedt om det. Et eksempel er book en ekspert, eller når du ønsker en Morsø forhandler skal kontakte dig. Derudover indsamler vi aldrig personhenførbare oplysninger,.

Skat.dk: Retningslinier for offentliggørelse af bindende ..

Nedenfor kan du kontakte os. Den følgende kontaktformular kan anvendes til alle spørgsmål som du ikke har fået her. Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser indenfor 24 timer Vi behandler de personhenførbare oplysninger, som du giver til Lægerne Bøgevænget i forbindelse med du klikker Accepter og gå til hjemmesiden på startvinduet. Vi behandler de nævnte personhenførbare oplysninger, fordi det er nødvendigt for at vi kan stille funktionaliteter til rådighed for dig

Mailen skal krypteres, hvis den indeholder personhenførbare oplysninger som CPR-nummer eller CVR/SE-numre for enkeltmandsvirksomheder, da mailen ellers er ulovlig. Krypteringen kan være enten tunnelkryptering, TLS krypteret forbindelse eller kryptering med NemID Skriv gerne så mange oplysninger som muligt. Vær opmærksom på, at hvis du vil være anonym, skal du ikke oplyse dit navn eller andre personhenførbare oplysninger. Hvad er dine kontaktoplysninger - såfremt du ikke har behov for at være anonym? Skriv email adresse og telefonnummer her PERSONDATAPOLITIK Ved at benytte denne hjemmeside www.terapidervirker.dk accepterer du, at www.terapidervirker.dk behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik. www.terapidervirker.dk respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og er opmærksom på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af. personhenførbare oplysninger om elever. Institutionerne skal derfor væ-re opmærksomme på databeskyttelsesforordningens regler om behand-ling af personoplysninger. Ved anvendelse af monitoreringsværktøjer, som er indkøbt hos private leverandører, gælder opgaver og ansvar for den dataansvarlige og data Disse oplysninger er ikke personhenførbare. Danske Arveretsadvokater genererer løbende statistiske informationer fra vores servere om bl.a. antal forespørgsler på de enkelte sider. Disse oplysninger giver ikke mulighed for at identificere individuelle brugere som enkeltpersoner. Læs mere om vores brug af cookie

Cookie- og privatlivpoliti

Nedenstående oplysninger kan blive indsamlet og behandlet, når du handler hos Slagtergården Holbæk A/S: E-mailadresse, for- og efternavn, adresse, telefonnummer, tekniske detaljer (IP-adresser inkluderet), adfærd (inkluderet: besøgte URL, event triggers, handlinger såsom klik, åbningsrater, log-in, tid på hver side mv.), geografiske data samt data der måtte være nødvendige for. Description Projektets leder, klinisk professor Vibeke Andersen fra Syddansk Universitet (SDU), begrunder behovet for de personhenførbare oplysninger således:...artikel på, hvordan de personfølsomme registerdata håndteres på SDU og Region Syddanmark Beskrivelse Projektets leder, klinisk professor Vibeke Andersen fra Syddansk Universitet (SDU), begrunder behovet for de personhenførbare oplysninger således:...artikel på, hvordan de personfølsomme registerdata håndteres på SDU og Region Syddanmark En oplysning er fortrolig, Persondataloven regulerer bl.a. spørgsmålet om i hvilke tilfælde, personhenførbare oplysninger må behandles og videregives. Offentlighedsloven indeholder bl.a. bestemmelser om, hvilke personaleoplysninger, offentligheden har adgang til at få Personhenførbare oplysninger Vi tillader ikke indhold, der viser personhenførbare oplysninger, f.eks. kreditkortoplysninger, sygejournaler eller offentligt udstedte identifikationspapirer.

Incoterms® 2020 - ICC - International Chamber of Commerc

der indsamles, og hvilke der gøres personhenførbare. Der er opstået et bredt politisk ønske, om at overvåge borgerne og registrere deres adfærd i flere sammenhænge. Samtidig sker der i en lang række tilfælde ikke en passende beskyttelse af de oplysninger, der indsamles om borgerne Såfremt De ikke bliver tildelt nogle midler, vil alle personhenførbare oplysninger blive slettet hurtigs t muligt. Dette vil ske umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor Deres ansøgning bliver behandlet. Anonymiserede oplysninger, som ikke længere kan henføres tilbage til Dem, opbevares længere til brug for statistiske formål Forskermaskinen kan ikke rumme direkte personhenførbare oplysninger. Det vil sige, for eksempel GIS-koordinater og fotos. Er der behov for denne type data, kan hele eller dele af projektet ikke gennemføres på Forskermaskinen; Datamængde Dette website udbydes og administreres af: Tønder Sports- og Fritidscenter Sønderlandevej 4-6 - Sønderport 4 6270 Tønder CVR-nr. 34110069 Tlf. +45 7492 8830 Info@tsfc.dk Privatlivspolitik Hos Tønder Sports- og Fritidscenter værner vi om de personhenførbare oplysninger, vi som dataansvarlige indsamler om vore brugere, kunder og forretningsforbindelser i forbindelse med besøg på vores. Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige personhenførbare oplysninger (CPRnr, helbreds- og økonomiske oplysninger) i en almindelige mail. Læs mere om sikker mail og oplysningspligten: Læs om oplysningspligt he

Contextual translation of personhenførbare forsøgsresultater into English. Human translations with examples: data sheet test results*r* Ingen personhenførbare oplysninger bliver behandlet, gemt eller videresendt som en del af denne sporing. I nogle tilfælde bruger vi dine personoplysninger i en anonymiseret, aggregeret form. Dette kan for eksempel være til brug for markedsanalyser eller for at forebygge misbrug Personhenførbare oplysninger, som du har givet os, når du kommunikerer med os via telefon, e-mail eller på anden vis. 5. Sikring af dine personoplysninger Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres,. Samtaler i Gigtforeningens rådgivning bliver ikke optaget. Efter samtalen registrerer rådgiveren generelle og ikke-personhenførbare oplysninger (køn, alder postnummer, gigtdiagnose, erhvervstilknytning mv.) Oplysningerne opbevares i en lukket database, som kun udvalgte medarbejdere har adgang til

Henrik-sh2 - Asnæs Fysioterapi

Personhenførbare data - hvad er det? Læs svaret he . Personhenførbare data. Hvad er det? De kaldes også for personhenførbare oplysninger. Eller bare personoplysninger. Hvis du behandler personoplysninger, der er personhenførbare, skal du huske at overholde reglerne i bl.a. GDPR, som også kaldes persondataforordningen 4.1 Vi vil behandle og opbevare personhenførbare oplysninger om dig såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, økonomi- og betalingskortoplysninger, IP-adresse eller andre personhenførbare oplysninger, som du frivilligt afgiver, når du besøger /anvender denne hjemmeside. 5 Dine rettighede Skabelon - Indsigt. Vejledning til brug af skabelonen. Dele af skabelonen skal kun anvendes i det omfang, teksten er relevant for installatørens behandling af personhenførbare oplysninger om den registrerede, som for eksempel en kunde eller tidligere ansat Chatfunktionen gemmer hverken indhold af samtalerne eller personhenførbare oplysninger. Dine rettigheder Du har ret til at få indsigt i, ændret eller slettet de oplysninger, der er registreret. Skole og Forældre opfordrer til, at man selv framelder sig de nyhedsbreve, undersøgelser m.v. som man ikke er interesseret i at få eller deltage i 8.4 Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen indeholder regler for behandling af personhenførbare oplysninger, herunder CPR-nummer. Klager vedrørende Forbrugsforeningens behandling af sådanne oplysninger kan rettes til Forbrugsforeningens Databeskyttelsesrådgiver på dpo@fbf.dk samt til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

_Bryllup | studiobornholmVilkår for brug af Herning Vands hjemmeside - herunder

Personhenførbare oplysninger Oplysninger gives ikke videre til tredjepart og bruges kun af dk4.dk i forbindelse med konkurrencer, undersøgelser m.m. Data indsamles kun med slutbrugers accept, f.eks. i deltagelse af konkurrence, køb i butikken eller tilmeldinger til nyhedsbreve. 2. Brugen af personoplysninge Ved ønske om anonymitet bedes alt materiale, der evt. er medsendt, renset for personhenførbare oplysninger, og fremsendelse bør ikke ske fra en computer i FM's netværk, da oplysninger logges. Yderligere generelle oplysninger: Kontaktperson hos COI: Centerleder Pia Gjellerup, pgj@coi.dk Data indeholder personhenførbare oplysninger. Det påhviler den dataansvarlige modtager af data at sikre, at disse data bliver behandlet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for behandling af personoplysninger. Kildeangivels

Reglerne gælder de oplysninger, vi har om din virksomhed, hvis de er personhenførbare. Er du som person tilknyttet en virksomhed, der er kunde hos Nets? Er du som person tilknyttet en virksomhed, der er kunde hos os, har reglerne betydning for de personoplysninger, vi har om dig i den forbindelse personhenførbare oplysninger. Formuleringen foreslås derfor opstrammet: De i stk. 1 naevnte personhenførbare oplysninger skal, hvor det er muligt, altid behandles i en form, hvor de ikke er personhenførbare. I § 4 stk. 4 er det fastslået, at kun de personer, der skal anvend Personer ansat på følgende institutioner indgår i den personkreds, som kan få adgang til personhenførbare oplysninger om patienter og receptudsteder: 1. Personer, der er ansat i det offentlige sundhedsvæsen 2. Personer, der praktiserer efter overenskomst på sundhedsområdet 3. Forskere, der er ansat på et universitet 4 Ikke-personhenførbare oplysninger Vi kan automatisk indsamle ikke-personhenførbare oplysninger om Brugere, når de interagerer med vores Hjemmeside. Ikke-personhenførbare oplysninger kan omfatte navnet på browseren, type af computer og tekniske oplysninger om Brugeres opkobling til vores Hjemmeside,. personhenførbare oplysninger om patienters forbrug af sundhedsydelser. På to punkter vil Rådet dog knytte nogle kommentarer til bekendtgørelsens bestemmelser om adgangen til og behandling af sådanne oplysninger: Adgang til oplysninger Det anføres således i udkastets § 1, at regionsråd, henholdsvi

Det koster det - bryllupbornholmGDPR - Produktiv ITBlog om GDPR
 • Fisk i ugn creme fraiche.
 • Onkyo tx nr626 firmware.
 • Kimito skolcenter.
 • Bilträffar 2018.
 • Olika vävsätt.
 • Url shortener bitdo.
 • Jysk kontorstol.
 • Fyrverkeri tenner.
 • Behaviorism fobier.
 • Mercedes c 300 hybrid.
 • Wema s2.
 • Passat 3bg 4motion.
 • Google doc lookup.
 • Ministry of foreign affairs sweden.
 • Blitt betyder.
 • Stokke prampack bugaboo donkey.
 • Tivedshambo noter.
 • Jobba i gruva.
 • Militärhjälmar till salu.
 • Norran malå.
 • Resultat öppet spår 2017.
 • Skärgårdsgymnasiet buss.
 • Nattliv prag flashback.
 • Tp link powerline probleme.
 • Padel palma de mallorca.
 • Shuffleboard wiki.
 • Exempel på slang.
 • A beautiful mind rating.
 • Katja crafoord.
 • Stokke prampack bugaboo donkey.
 • Ta det som en man recension.
 • Mögel temperatur.
 • Utsatt för avundsjuka.
 • Louis theroux documentary netflix.
 • Fyker korsord.
 • Desktop material.
 • Populära namn 1900.
 • Verbo to go en ingles.
 • Helgdagar madeira 2018.
 • Kinematic viscosity.
 • Minimetallsvarv.