Home

Kristendomen sinnelagsetik

- Sinnelagsetik - Ta ställning till följande påstående: Om du fick chansen, skulle det vara rätt att döda en diktator för att skona oskyldiga människors liv? - Resonera utifrån konsekvens­, plikt­ och sinelagsetik för vad som talar för och emot modellerna och hur/när man sk anpassa modellerna till abort Kristendomen är ofta beskriven som sinnelagsetik, vad menas med det? Startsidan. Fråga Pastorn (alla frågor & svar) Att omvända sig är att göra sinnesändring och acceptera Jesus som sin Frälsare. Tidigare var vi genom vårt sinnelag Guds fiender. När vi överlåter oss i. » Kristendomen är ofta beskriven som sinnelagsetik, vad menas med det? Var Lilith Adams första fru? Upp igen <Föregående fråg

Kristen etik Plikt-, konsekvens- och sinnelagsetik Två

Kristendomen är ofta beskriven som sinnelagsetik, vad

Kristendom: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Islam: Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv Uppgift: Fundera över de olika religionernas etik. Finns det något du tycker är gemensamt Samtidigt kan man säga att Jesus också försvårar etiken när han omvandlar GT:s pliktetik till sinnelagsetik. I Bergspredikan (Matt.5-7) gör Jesus upp med en del av GT:s etik på såsätt att han förbinder den konkreta handlingen med dess upphov i människans inre (i begäret efter att hämnas eller slå tillbaka eller)

Vilken är den etiska modellen för kristendomen

 1. Kristendomen: Inom kristendomen har man huvudsakligen sex för att skaffa barn. Lust anses som en synd, och man vill inte synda för då kan man hamna i helvetet enligt de striktaste. Därför är sex bara till för förökning enligt dem. Det finns däremot texter (Gamla Testamentet) som uppmuntrar sexuell njutning inom äktenskapet
 2. Konsekvensetik pliktetik och sinnelagsetik. Frågor och svar kring begreppen pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik (inom etik och moral).Med utgångspunkt i dessa begrepp tar eleven ställning till ett antal frågeställningar, som omfattar ett antal vardagliga moraliska dilemman (se frågeställningarna under Innehåll) Sinnelagsetik och dygdetik - flippad genomgång. 14:28
 3. sinnelagsetik: Att det relevanta är avsikten bakom en handling, inte handlingen i sig (pliktetik) eller effekterna (konsekvensetik). Radix Lecti Visa endast Tor 5 okt 2006 21:52 #3 × Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att.

Sinnelagsetik. Det är motivet bakom en handling som är viktig. Varför man gör den. Om du tycker att du gör rätt så gör du rätt, även om andra kanske ser den handlingen som omoralisk och helt fel. Allt man gör av kärlek är rätt säger Jesus i Nya Testamentet och det är också grunden för sinnelagsetiken gäller kristendom är det där tyngdpunkten ska läggas 3. Särskiljandet som sker i kursplanen är endast det att kristendomen ska ingå i undervisningen. Kursplanen lägger således över ansvaret på undervisande lärare när det handlar om framställandet av denna såväl som av de andra världsreligionerna. Arbetet med vilket perspekti Kristendomen, regeletik eller konsekvensetik? Religion. Jag gissar på att man nog inte kan se humanism som religion, religion är ju regelverk i sig baserade på stark tro och övertygelse men har förstått det som att det inte är nödvändigt att tro, iaf inte de religioner jag känner, beror på hur man upptar det Hemtenta i Kristendom Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Jesus föds utav Maria i ett stall i Betlehem, bredvid dem står Josef som inte kan förstå hur Maria har blivit med barn eftersom det inte var han som hade gjort henne med barn och Maria var ju jungfru

Kristen etik (kort) - Mimers Brun

 1. Sinnelagsetik. Enligt ett sinnelagsetiskt synsätt ska vi inte bara handla rätt, det är också viktigt vilken inställning eller avsikt vi har när vi handlar. Inom olika religiösa sammanhang som till exempel kristendomen eller islam kan man betona olika etiska modeller i olika grupper
 2. ) där SO-läraren Johan Karlsson berättar om etik och moral. Här behandlas de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik och sinnelagsetik. Du kommer att få reda på vad de innebär och hur man kan använda dem för att tänka om rätt och fel
 3. En genomgång av tre etiska modeller (regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik
 4. sinnelagsetik. sinnelagsetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är (11 av 49 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse
 5. handling är god! Goda avsikter kan därmed få onda konsekvenser
 6. Sinnelagsetik. Av Jonas S på 2 augusti, 2012. Det rimligaste sättet att bedöma hur moralisk en person är måste väl vara att titta på dess avsikter

Sinnelagsetik - Wikipedi

Kristendom - Allt om historian, utövandet och ceremoniern

Kristendomen började växa fram efter Jesus död. Två tusen år senare har den fler anhängare än någon annan religion och finns över hela världen. Ändå är den långt ifrån någon enhetlig religion, utan har flera inriktningar, varav den katolska, den ortodoxa och den protestantiska är de tre största kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.6 Etik och moral har alltså en stark förankring i både läroplan och ämnesplan för gymnasieskolan. 4 Metod Min analys av materialet är en kvalitativ innehållsanalys, men med drag av diskursanalys Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder.Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont Sinnelagsetik IDa181; Sammanfattningsfilm IDa815; 2. Vi gör mind map för att sammanfatta vad vi kan om de etiska modellerna. 3. Vi testar hur man kan tänka utifrån de olika modellerna utifrån ett dilemma. Förövare, offer, iakttagare IDa821. 4. Läs om de tre modellerna i Gleerups religion (läxa till fredag) Konsekvensetik IDa101; Plikt. etik/moral och livsfrågor att studera hur de olika världsreligionerna, kristendomen, buddhismen, hinduismen och islam presenterar etik/moral och livsfrågor. Detta för att kunna upptäcka delar som kan vara användbara inom etik- och moralundervisningen i skolan. Ja

Enligt kristendomen gick emot Guds vilja när de åt av ett träd som ger kunskap om gott Själva grunden i synden är att människan väljer att gå en. Hur man är en god människa beror på hur etiken hos den människan är. Enligt sinnelagsetik så är tanken god, alltså att man menar att det ska bli bra, Religionsfrihet har funnits i väldigt många år. Det sägs att det fanns i det romerska riket innan år 380, eftersom det var då Kejsar Theodosius I, till förmån för kristendomen, avskaffade religionsfriheten. Men när det först dök upp och hur det började spridas är fortfarande lite oklart Logga in med Google Logga in med Office365 Logga in med Skolon. Behöver du hjälp? 08 505 24 800. Vardagar 8-1 Abortfrågan behandlar frågan om de moraliska, religiösa och lagliga aspekterna kring abort.. Pro-choice är ett vanligt internationellt begrepp som uttrycker stöd för kvinnans rätt att på eget bevåg besluta om abort oavsett anledning, oftast med en begränsning till en viss tidpunkt i graviditeten. Pro-life antyder däremot stöd för fostrets rätt till liv, dock inte nödvändigtvis. Sinnelagsetik (kallas även avsiktsetik) Om man utför en handling för att man vill väl, är det en god handling, Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar,.

Konsekvensetik handlar om att tänka i två steg, dvs. inse följderna.Både kortsiktigt och långsiktigt.Varje individ ska själv tänka efter - bli självständig! Steg 1 - tänk efter vad vill jag uppnå/ vad är målet? Steg 2 - räkna ut hur jag ska agera för att nå målet Sinnelagsetik: Man går efter det som känns rätt. Pliktetik: Man följer exempelvis lagar och bestämmelser. Konsekvensetik: Man går på det som ger bäst konsekvenser. Genom att använda mig av de tre etikerna kommer jag berätta vad som är rätt enligt mig. Problem: Är dödshjälp okej Sinnelagsetik handlar inte om konsekvenser, det handlar om varför man gör handlingen. Gör man någonting av kärlek är det en bra handling men om det sedan blir en ddålig konsekvens spelar det ingen roll för det var inte med avsikt att det skulle bli så inom kristendomen finns Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni Sinnelagsetik Situationsetik Dygdetik . Värde och värdering Värde - det som är viktigt och har betydelse för någon, oavsett om det är av personliga eller allmänna orsaker

Begrepp jag vill att du ska ha koll på har jag kursiverat. Konsekvensetik handlar om vilka följder eller konsekvenser en handling får. En handling är god om den får goda konsekvenser. MEN 1. Goda konsekvenser för vem? Mig - etisk egoism Min familj/klass/Sverige. Gruppcentrerad egoism Alla människor i hela världen, både nu och i framtiden Skillnad mellan etik & moral. Båda betyder sed eller vana men det används på olika sätt. Etik - Läran om moral. Moral - Individens praktiska handlingar En människa visar sin etik genom sin moral För 100 år sedan fanns det bara en religion och det var kristendomen 14 = Sinnelagsetik, med exempel 15 = Varianter av österländsk religion i nutid,Hare Krishna och Bhagwanrörelsen 16 = Konflikten mellan meditation och mindfulness i skolan och kristendomens fördömande av den 17 = ID (Intelligent design) mot evolutionsteorin, ett sätt att smyga in Gud i skolundervisninge Kristendomen högstadiet 1. Kristendom 2. De tre abrahamitiska religionerna De tre abrahamitiska religionerna Judendom (1800 f.v.t) Kristendom Islam (600 e.v.t.) Gemensam stamfader (Abraham) Gemensam Gud Samma Gud tillbes, men olika uppfattning om gudsgestalten Sinnelagsetik • Både buddhism och kristendom använder denna etik i stor utsträckning - fokuserar på hjärtat eller avsikten med en handling. • Jesus i Bergspredikan: Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte bryta ett äktenskap. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sit

PPT - Kristendomen PowerPoint Presentation - ID:6581608

Kristendom - Wikipedi

Hundratusentals lärare, elever, yrkesverksamma och privatpersoner använder NE som kunskapsleverantör och källkritiskt verktyg Man talar lite förenklat om tre sorters etik: regel- konsekvens - och sinnelagsetik. I bland tillkommer även en fjärde typ av etik: situationsetiken. Regeletikern hävdar att en handling är god om den följer, och inte bryter mot, vissa grundläggande moralregler, som t.ex. att det är fel att döda Kristendomen. Eftersom gud har skapat allt så kan inte den vetenskapliga världsbilden inte vara osan enligt Thor-Leif Strindberg. Eftersom gud skapat vetenskapsmännen så är det ju guds kunskap vi lär oss

Kristendomen. Dess uppkomst, utveckling och upplösning. Tiden 1926. 304 s. Ill., portr. Cef. 5:—. En temperamentsfull stridsskrift mot kristendomen. D:r Nyström svingar sitt svärd i krigarens lovliga avsikt att såra och döda. I den historiskt givna kristendomen finner förf. det huvudsakliga hindret för framåtskridande i kultur och. och sinnelagsetik nämns men det är utifrån svaret oklart om eleven förstått de grundläggande principerna i dessa modeller. För konsekvensetiken är slutsatsen mycket tveksam då det snarare för en konsekvensetiker skulle betraktas som fel att stjäla eftersom det får dåliga konsekvenser Kristendomen sakrament. Drfr r kristendomen inte lika viktig i Sverige idag.Det finns bde liberala och konservativa kristna. Liberala hller sig till skillnad mot konservativa int lika mycket till regler och vad bibeln sger Trosbekännelsen • Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare Sinnelagsetik Sinnelagsetik handlar om att det är avsikten med handling som är god eller ond. Därför kan man tänka att den liknar konsekvensetik. När man planerar att utföra en gärning har man avsikt att konsekvenserna ska bli bra. Man kanske tänker att det är bra att ge pengar för då kan personen fortsätta äta och få bättre.

inom kristendomen. Beskriv hur det går till när de kristna firar nattvard. b) Förklara varför man utför dessa heliga handlingar (dop, konfirmation och nattvard) Sinnelagsetik (kallas även avsiktsetik) 2. Konsekvensetik (kallas även effektetik eller resultatetik) 3 Etik och moral privat och i arbetslivet. Föredrag av Sten Philipson vid Socialförsäkringsstämman i Älvsjö oktober 1997. Publicerat av Försäkringskasseförbundets förlag i dess årsbok 1998 Moral handlar om vad vi människor faktiskt gör och vilka åsikter vi har när det handlar om rätt och fel, gott och ont. Etik i sin tur är hur vi bör tänka kring vad som är rätt och fel, gott och ont, och varför det är rätt eller fel, gott eller ont, alltså hur vi tänker och känner angående moral

PPT - Kristendomen PowerPoint Presentation, free download

Du är inte kopplad till en skola. För att kunna använda lärardelen måste du godkännas i en skola. För att gå med i en skola klickar du på inställningsknappen och sedan på Skola och klass Varför blev kristendomen en egen religion och inte en strömning inom Judendomen? Var går gränsen när inte tro och vetande kan mötas? Varför finns det minst 91 protestantiska samfund i USA? Är spiritism/ andetro nyreligiösa företeelser? Varför har Sverige/ Norden sekulariserats mer än t.e.x Sydeuropa

Den filosofiska etiken undersöker giltighetsfrågan, den teologiska däremot innebörden i den kristna etiken, den sinnelagsetik som hämtar sina normativa kriterier ur uppenbarelsen. I ett delvis opublicerat utkast till Kants etik och den kritiska etiken (1923; tr i bearbetad form i Etiska grundfrågor) konstaterar N att Kant representerar rättsetiken, kristendomen däremot kärleksetiken Inom kristendomen finns också många olika riktningar med stor variation mellan olika grupper om hur de ställer sig till abort. Den katolska kyrkan är emot abort och tolkar det som ett dödande av en människa

Pliktetik, Konsekvensetik, Sinnelagsetik by Johan Svah

UI har i många år försett skolan med kvalitetsmaterial och efterfrågan har ökat de senaste åren. Här kan du som är lärare beställa material och få en överblick över vad UI erbjuder lärare och skolklasser Uppgift 1: Fyra religiösa barn Uppgift 2: Tre kyrkor Uppgift 3: Kristen etik Mellan påsk och sommar ska vi titta in i religionernas värld, särskilt kristendomen och de tre stora kyrkorna i världen. Tisdag 28 maj 8a Ta reda på vad följande begrepp betyder. Googla friskt. Ange dina källor efter varje svar. etik moral normeti • Kristendom: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. • Judendom: Det som är dig själv förhatligt, skall du inte göra mot din nästa. • Islam: Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv. • Hinduism: Gör inte mot andra något som skulle vålla dig smärta Min egen religionshistoria Din uppgift är att skriva en egen religionshistoria. Jag vill att du delar in din text i följande stycken: Vad är religion? Hinduismen Buddhismen Judendomen Kristendomen Islam Etik och moral Var tydlig med dina förklaringar. Använd ditt eget språk. Plagiat godkänns inte. Texten ska skrivas i det dokument som läraren dela

Plikt-, konsekvens- eller sinnelagsetik? - Förnuftets

Bergspredikan - Svenska kyrka

Kristendomen baserar i första hand på Nya testamentet, i andra hand på Gamla testamentet. Inom dagens PK tillämpas en känslostyrd god sinnelagsetik och de troende kan inte se konsekvensetik som annat än ond Sinnelagsetik innebär att en handlings moraliska status avgörs av vilken avsikt den handlande har. Vanliga motargument är att det är svårt att veta människors verkliga avsikter med sina handlingar, Att kristendomen är värdeobjektivistisk är ställt utom all tvivel Analysera kristendomen utifrån de etiska modellerna: Konsekvensetik. Pliktetik. Sinnelagsetik. Dygdetik. Till din hjälp: Gamla testamentet: 2mos 20:3-17. Nya testamentet: Matt5-7:28. Nyckelord (sök på egen hand om du inte hittar begreppen i bibeltexterna Etik används för att beskriva etiska system, alltså vilka riktlinjer vi ska följa för att handla rätt. Hur vi ska avgöra om en handling är bra eller dålig har tänkare försökt besvara i århundraden. Här är tre etiska modeller som kan förklara om en handling är bra eller dålig: Pliketik/Regeletik: Man låter en regel elle Fariseism och kristendom. Referat av huvudtankarna i professor Hugo Odebergs bok Fariseism och kristendom Hugo Odeberg var en smått legendarisk professor som verkade i Lund - en klassisk professorstyp som ibland kunde bli frånvarande och mumla för sig själv mitt under pågående lektion

Konsekvensetik, pliktetik, sinnelagsetik och dygdetik. 1. Hur skulle du beskriva judendomens etik? 2. Hur skulle du beskriva kristendomens etik? 3. Hur skulle du beskriva islams etik? Skriv 3-4 meningar om varje » Kristendomen är ofta beskriven som sinnelagsetik, synen på döden,. Fråga: Abrahamitiska religioner a) Jämför synen på Gud, människan och frälsningen inom judendomen, kristendomen och islam

Världsreligionernas etik - Mikaels Skol

Identitet och religion a) Livsåskådningar utan Gud som ateism och agnosticism ger också svar på de så kallat stora frågorna. Ge exempel på hur dess anhängare kan forma sin identitet utifrån sin övertygelse. b) Religionsfrihet är en lagstadgad rättighet, men hur förhåller det sig när religionen kommer i konflikt med grundläggande värden i samhället so Begrepp Religion Allmänna begrepp-Monoteism, polyteism, fundamentalism, profet, sekulär, ateism, vallfärd, pilgrimer, judendom, myter, helig, kult, bön, riter. Kristendomen: JEsus är en del i treenigheten. Han dog på korset för att ge männiksan en god relation till Gud. Guds son. Islam: Jesus, Isa, är en betydelsefull profet, men inte guds som. Jesus blev inte korsfäst, och han var en vanlig människa

DISTANSGYMNASIET - RELIGION - Människans liv samt etik (RE3

Människosynen inom kristendomen. Men eftersom människan har en fri vilja så väljer hon inte alltid det goda.Ansvarstagande, rättvisa, omsorg är ändå viktiga värderingar inom kristendomen och speciellt idag är miljöfrågor mycket aktuella Sinnelagsetik är ett förhållningssätt som innebär att en handlings moraliska värde avgörs av vilken avsikt eller motiv som den som utför handlingen hade vid tillfället för dess utförande. Kants pliktetik. Immanuel Kant (1724-1804) tar för givet att det finns ett du ska, alltså en absolut plikt Sinnelagsetik Enligt Sinnelagsetiken är det alltså tanken som räknas. Kristendomen Det finns olika sidor när det kommer till kristendomen, det finns den svenska kyrkan där de mer protestantiska tillhör och sedan finns det den syrisk-ortodoxa kyrkan

kristendomen tror på en Gud detta kallas.. monoteism. 100. vilken del av Bibeln handlar om Jesus liv? nya testamentet- evangelierna. 100. avsikten (sinnelagsetik) 400. vad är den helige ande? kraften som ger nya livskvaliteter, syns inte men vi ser resultatet av den, som en vind Sinnelagsetik — pliktsinnelag, dygdsinnelag, trossinnelag, av Arvid och kristendom laboreras nog understundom med sinnelagsetiken på ett sätt, som icke är ägnat att öka klarheten. Det följande åsyftar långt ifrån någon allsidig utredning av begrep.

Religion, sex och Samlevnad Religio

Dagens liberala kristendom har börjat idealisera en känslostyrd sinnelagsetik och individualistiska behov i likhet med dagens religionssubstitut, PK-ismen. Men Jesus och de flesta kristna har aldrig förkastat de sociala bindningarna, gemenskaperna, tvärtom framhävt deras betydelse i jordelivet Sinnelagsetik - Innebär att det är tanken bakom, d.v.s. avsikten, med en handling som avgör om den är rätt eller fel. Sinnelagsetiken är ofta en grundläggande etisk hållning inom exempelvis buddhismen och kristendomen. Säg att du vill hjälpa en äldre dam med funktionshinder att gå över ett övergångställe Kristendomen - sid 56 Islam - sid 57 Judendomen - sid 58 Österländska religioner - sid 59 Hinduismen - sid 60 2:3 Icke-religiösa livsåskådningar - sid 61 Sokrates - sid 62 Ett eget val - sid 63 Ett eget val - sid 64 Livsåskådning och ideologier - sid 65 Feminism - sid 66 Kvinnor som kämpade - sid 67 Cowboystövlarna - sid 68 2:4. Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering. => Förklara vad det innebär att Sverige idag är ett sekulariserat land och visa på konsekvenser detta har för människors friheter och rättigheter. Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser

Kristendomen prov. Save on Prov1! Free 2-Day Shipping w/Amazon Prime. Providence Rentals and Booking Prices from 250 Top Sites. Compare and Book Now Elevexempel med kommentarer kring de 3 sista frågorna på SO-prov, kristendomen. Elevexempel med kommentarer kring de 3 sista frågorna på SO-prov, kristendomen. kristendom prov exempel Sinnelagsetik 183 Övning: Björntjänster 183 Ord och begrepp 184 Frågor till texten 184 DEN GODA MÄNNISKAN 185 Övning: Vattenkriget 185 MÄNNISKOSYN OCH ETISKA FRÅGOR 186 Människosyn inom kristendom, judendom och islam 187 Människosyn inom hinduism och buddhism 188 Människosyn inom sekulära livsåskådningar 189 Etiska frågor 19 Sinnelagsetik handlar om fukos på den handlandes avsikter, om aktören har goda intentioner med sitt agerande är handligen rätt oavsett vilka konsekvenser handlingen får eller vilka handlingar som aktören gör. Likheter och skillnader mellan Kristendomen och Judendomen

Sinnelagsetik Avsikten till din handling avgör huruvida den är god eller inte. Du ska handla utifrån viljan att handla gott Buddhism och Kristendom använder denna etik i stor utsträckning Kritik: Vad hände med: lära sig av sina misstag? Hinduism Att inte skada något levande väsen (ahimsa = icke-våld Kristendomen, Viktigaste, Religionskunskap, Exempel, Tankar, Samt, Etiska, Religioner, Www.skelleftea.se; READ. Religion betygskriterier2006 . READ. Presentation av ämnet religionskunskap. Att ha kunskap om de olika religionerna är mycket viktigt i en värld som både blir allt mer global och konfliktfylld. Sverige är inte. Kristendomen har en lära särskild från andra läror. Aposteln Paulus var den förste som systematiskt formulerade . den kristna trosläran, en struktur som är genomgående och konsekvent. Med den trosläran har våra trossyskon genom tiderna. levat sina liv och också kunnat offra sina liv. Men kristendomen kan aldrig reduceras till bara en.

Start studying test 8b4 etiska modeller. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Pliktetik - att utgå från regler Enligt pliktetiken är handlingar goda om de inte bryter mot regler eller överenskommelser. Var och en har en plikt (skyldighet) att följa de regler som finns. Handlingar som bryter mot regler är alltså dåliga enligt pliktetiken. Pliktetiken gäller regler som är nedskrivna, exempelvis i lagar eller ordningsregler Han reser världen runt i syfte att väcka förståelse för att även de mest centrala dogmerna inom kristendomen måste radikalt omtolkas eller överges, Men Jesu etik, om man nu kan tala om en sådan, var i princip inte lagisk utan en sinnelagsetik, enligt vilken varje situation kräver sin egen lösning Study 33 Religion åk 9 etik flashcards from Lypa D. on StudyBlue

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Hoppa till innehållet Material: Gleerups Utkik ReligionEtiska modeller: s. 56-57, 206-207Gör uppgifterna på s. 56Gör uppgifterna på s. 207Stencilmaterial Mål: Känna till skillnaden på etik och moral.Känna till skillnaden på Pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik.Känna till Immanuel Kant och Jeremy Bentham. Kristendom Här kan du titta på två presentationer som handlar om Etik: Först en från Mikaels Skola gjord av Mikael Bruér: Och här finns en sammanfattning om etik och moral av Mattias Axelsson: Uppgifter Etik 1. Sinnelagsetik (kallas även avsiktsetik) Om man utför en handling för att man vill väl, är det en god handling, även om resultatet inte blev som man hade hoppats. Om syftet är gott är handlingen god. 2. Konsekvensetik (kallas även effektetik eller resultatetik

Konsekvensetik pliktetik och sinnelagsetik - motto: det

 1. Varje handling ska bedömas utifrån konsekvenserna.Principen lyder största möjliga lycka åt största möjliga antal män..
 2. a elever framåt i so-undervisningen. Här kommer jag att lägga ut
 3. Vid olika val i livet kan man utgå från olika etiska modeller/teorier. Jag tar inte upp alla, de som kommer att nämnas är pliktetik (regeletik), sinnelagsetik, konsekvensetik och dygdetik. När man hamnar i olika situationer i livet är det bra och ha tänkt igenom den bästa handlingen för att kunna rättfärdiga och stå för sitt val
 4. • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
 5. dre rätt eller fel. Introduktion och genomgång av begreppen etik, moral, dilemma, offer, förövare, åskådare och civilkurage utifrån bilder och olika händelser samt etiska regler eller modeller som plikt-eller regeletik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik
 6. Sinnelagsetik Sinnelag innebär sinnesstämning och grundar sig i att det sinnelag som du gör handlingen i påverkar energin i handlingen. En hälsning är ju alltid en hälsning, men huruvida du hälsar glatt eller surt på morgonen spelar ganska stor roll för hur trevlig du är, även om båda ju är en hälsning
 7. Konsekvensetik exempel. Att bedöma om en handling är moralisk rätt eller fel är vad konsekvensetik främst handlar om. Något som konsekvensetiker till exempel utilitarister menar är att en handling är rätt om och endast om den leder till maximal mängd av det goda i världen I konsekvensetiken (även kallad nyttoetik eller utilitarism) avgör konsekvenserna av en handling om det är.

Konsekvensetik, sinnelagsetik och pliktetik

 1. livet_: Ja det är riktigt, men de va lite extremt fall.. Fast lite så fungerar ju konsekvensetiken, saker som ingen människa skulle kunna lista ut
 2. sista är sinnelagsetik, det är om avsikten är god kring handlandet som avgör om agerandet är rätt eller fel. Det är viktigt att det finns en ömsesidig respekt och tillit mellan vuxna och elever samt en hög vuxennärvaro för att kunna jobba effektivt med värdegrund. En utav de saker som ger bra resulta
 3. Camus använder sig även av symbolik i sin roman. Krucifixet som troligtvis symboliserar kristendomen. Domstolen som symboliserar samhällets försök att rationalisera vår existens genom dess sinnelagsetik är bara några exempel av romanens symbolik. Det är inte konstigt att Camus vann nobelpris 1957
 4. Debatten om godhet fortsätter. Ann Heberlein skriver om den banala godheten 17 dec 2016 på sajten Ledarsidorna. Olika kristna kyrkor har gått samman i det så kallade Juluppropet, där man vänder sig mot teknifiering, empatilöshet och avhumanisering. Annika Hamrud försvarar godheten i ett inlägg på SVT Nyheter Opinion 14 dec 2016: [Heberlein] tvekar inte e
 • Samerna.
 • Vad menas med den icke levande miljön.
 • Andnöd vid ansträngning.
 • Lös patientförsäkring.
 • Torr hårbotten efter blekning.
 • Hur fort får man köra i sverige.
 • Adele someone like you chords.
 • Cod zombies all maps.
 • Unika soffbord.
 • Nice surveys.
 • Apparatskåp utomhus.
 • Onlinepizza support online.
 • Bebis sova på mage under uppsikt.
 • Pyssel toarullar jul.
 • Hallgivare funktion.
 • Schwedische männer im bett.
 • Mats bergman sällskapsresan.
 • Restaurang gamla stan ljusdal.
 • Goodyear ultragrip extreme 205/55 r16.
 • Aiko sushi menu.
 • Monster high bilder.
 • Imdb com idiocracy.
 • Dagsljusberäkning.
 • Designa egen kalender.
 • Persiska kriget.
 • Flytta bilder från dropbox till iphone.
 • Lyfte luren korsord.
 • Hur är en tibetansk spaniel.
 • Kortkommando mac skrivbord.
 • Romantiska aktiviteter stockholm.
 • Hyresvärd björkekärr.
 • Agera r.
 • Paul walker jasmine pilchard gosnell.
 • The alchemist movie online.
 • Kaross engelska.
 • Escher museum.
 • I ett nötskal engelska.
 • Jinn.
 • Present till vuxen son.
 • Vimeo video upload.
 • Hella led 470 extraljusramp.